19 Березня 2019

План роботи НМЦ ПТО на 2016 рік

План роботи НМЦ ПТО на 2017 рік

План роботи НМЦ ПТО на 2018 рік

План роботи НМЦ ПТО на 2019 рік

Плани на місяць

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО  ЦЕНТРУ ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНОЇ ОСВIТИ У ХАРКIВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ

  1. Обласні методичні секції керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

з/п

Категорія педпрацівників Методична тема Дата Місце проведення Форма проведення
1 Заступники директорів з навчальної роботи, методисти Системний підхід до ме-тодичної роботи з педагогічними працівниками закладів професійної освіти 12.03 ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» Семінар-практикум
2 Соціальні педагоги Побудова у підлітків позитивної життєвої перспективи 12.03 ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» Семінар-тренінг
3 Педагогічні працівники професій електротехнічного профілю та викладачі предмета «Електротехніка» Формування професійних компетенцій учнів: педагогічний інструме-нтарій 14.03 ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій» Семінар-практикум
4 Викладачі історії Формування предметних і ключових компетентностей в процесі вивчення історії 19.03 Вебінар НМЦ ПТО у Харківській області Вебінар
5 Бібліотекарі Інформаційно-комунікаційні технології: можливості для біб-ліотек ЗП(ПТ)О 20.03 Харківська державна наукова біблі-отека ім. В.Г.Короленка Семінар-практикум
6 Викладачі української мови і літератури, українського ділового мовлення Застосування компетентнісного підходу до організації уроку (на уроці) через використання традиційних та інноваційних технологій 20.03 ДПТНЗ «Регіональ-ний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» Семінар-конференція
7 Викладачі фізичної культури та керівники фізичного виховання Розвиток фізичних здіб-ностей учнів на основі компетентнісного під-ходу під час проведення уроків фізичної культури і в по-заурочний час 21.03 ДПТНЗ «Центр про-фесійно-технічної освіти №3 м.Харкова» Семінар-практикум
8 Педагогічні працівники професій слюсарного та верстатного профілю та викладачі пре-дмета «Креслення» Професійна майстерність педагога, як основа формування професійної компетентності кваліфікованого робітника 27.03 Чугуївський професійний аграрний лі-цей Семінар-практикум
9 Педагогічні працівники професій «Тракторист-машиніст сільсь-когосподарського виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогос-подарських машин та устаткування» Професійна майстерність педагога, як основа формування професійної компетентності кваліфікованого робітника 27.03 Чугуївський професійний аграрний лі-цей Семінар-практикум
  1. Обласні школи кращого педагогічного досвіду, школи досвіду роботи для початківців.

з/п

Категорія педпрацівників Методична тема Теми занять, керівник Дата Місце проведення
1 Викладачі предметів природничої підготовки Ознайомлення і використання інноваційних педагогічних методик Впровадження інтерактивних технологій на уроках біології та хімії

Керівник: Черкашина Н.В., викладач ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти»

14.03. ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»

 

  1. Моніторинг рівня компетентностей учнів, надання методичної допомоги.

з/п

Категорія учасників Термін проведення Форми роботи Місце проведення
1 Учні закладів професійної освіти Березень-квітень Обласні конкурси фахової майстерності з професій: за окремим наказом
– «Маляр»; ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»
– «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»
– «Кухар»; ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну»
– «Офіціант»; Регіональний центр професійної освіти ресторанного, будівельного та автотранспортного сервісу Харківської області
– «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». Богодухівський професійний аграрний ліцей
2 Учні закладів професійної освіти 28.03.2019 Обласна олімпіада з охорони праці ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва»
3 Учні закладів професійної освіти Лютий-травень Обласний конкурс
«Учень року ЗП(ПТ)О –  2019»
за окремим наказом

 

  1. Моніторинг рівня професійної компетентності керівних, педагогічних та бібліотечних працівників.

з/п

Категорія   учасників Строки проведення Форми роботи Місце проведення
1 Викладачі та майстри виробничого навчання за-кладів профе-сійної освіти Березень-травень Виставка-огляд методичних та дидактичних матеріалів, творчих робіт на тему «Сучасне інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в контексті впровадження СП(ПТ)О» За окремим листом НМЦ ПТО

 

Поділитися