20 Травня 2019

План роботи НМЦ ПТО на 2016 рік

План роботи НМЦ ПТО на 2017 рік

План роботи НМЦ ПТО на 2018 рік

План роботи НМЦ ПТО на 2019 рік

Плани на місяць

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО  ЦЕНТРУ ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНОЇ ОСВIТИ У ХАРКIВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ

  1. Обласні методичні секції керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

з/п

Категорія педпрацівників Методична тема Дата Місце проведення Форма проведен-ня Відповідаль-ні
1 Педагогічні працівники професій зварювального профілю, професій автомобільного та залізничного транспорту Методична культура викла-дача як вища форма активно-сті педагога 30.05 ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» Семінар-практикум Назарова Т.С. Бобонець О.І.
  1. Обласні школи кращого педагогічного досвіду, школи досвіду роботи для початківців.

з/п

Категорія педпрацівників Методична тема Теми занять, керівник Дата Місце проведення Відповідаль-ні 
1 Заступники директорів з навчальної роботи, методисти Методичний кабінет – центр інформаційно-методичного забезпе-чення освітнього проце-су у закладах професій-ної освіти Організація підвищення професійної компетентності педагога ЗП(ПТ)О щодо ІКТ Керівник: Лаврентьєва О.М., методист ДПТНЗ «Харківське вище профе-сійне училище будівництва» 14.05 ДПТНЗ «Харківське вище профе-сійне училище будівництва» Сологуб Н.Г.
2 Бібліотекарі Організація бібліографічної та інформаційної роботи Організація бібліографічної та інформаційної роботи» Керівник: Руде-нко Ю.М., методист НМЦ ПТО у Харківській області 15.05 НМЦ ПТО у Харківській області Руденко Ю.М.
3 Викладачі предметів фізики та математики Підвищення педмайстерності викладача Створення сучасних дидактичних матеріалів і методичних розробок Керівник Маньковська Т.М., викладач 16.05 Регіональний центр професійної освіти електротех-нічних, машинобудівних та сервісних технологій Харківської області Дробна В.А.
4 Заступники директорів з навчально-виробничої роботи Розвиток управлінських компетенцій керівників закладів професійної освіти Досвід оновлення зміс-ту професійної підготовки відповідно до вимог ринку праці Керівник: Гостенкова О.В., заст.дир. з НВР 29.05 НМЦ ПТО у Харківській області Русланова Т.О., Сологуб Н.Г.

 

  1. Обласні збори та школи лідерів учнівського самоврядування.

з/п

Категорія Теми занять Дата проведення Місце проведення Відповідальні
1 Президенти учнівського самоврядування закладів професійної освіти Лідер учнівського самоврядування сьогодні, кар’єра – завтра, успіх – завжди. 29.05 ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» Бронскова О.В.
  1. Обласний фестиваль-огляд молодіжної творчості «Учень року ЗП(ПТ)О – 2019» серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області.

з/п

Категорія Теми занять Дата проведення Місце проведення Відповідальні
1 Учні закладів професійної освіти Фінал обласного фестивалю-огляду молодіжної творчості «Учень року ЗП(ПТ)О – 2019» 29.05 ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» Бронскова О.В.

 

  1. Обласні методичні тижні.

з/п

Категорія Теми занять Дата проведення Місце проведення Відповідальні
1 Педпрацівники Інформаційно-методичний супровід освітньо-го процесу. Система роботи щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних пра-цівників 20.05-24.05 Чугуївський професійний аграрний ліцей Русланова Т.О., Сологуб Н.Г. Назарець З.О., Горєнкова О.І.

 

  1. Моніторинг рівня компетентностей учнів, надання методичної допомоги.

з/п

Категорія учасників Термін прове-дення Форми роботи Місце проведення
1 Учні закладів професійної освіти (ІІ курс) Квітень-травень Проміжне діагностування рівня навчальних досягнень (обласні контрольні роботи) з: заклади професійної освіти
– фізики;
– математики;
– хімії;
– української мови і літератури.
  1. Моніторинг рівня професійної компетентності керівних, педагогічних та бібліотечних працівників.

з/п

Категорія   учасників Строки проведення Форми роботи Місце проведення Відповідальні
1 Педагогічні працівники закладів професійної освіти Травень-червень Обласна виставка дидактичних матеріалів та твор-чих робіт у ході обласного педагогічного фестивалю на тему: «Інноваційні платформи зростання професійної майстерності педпрацівників як умова забезпечення якості підготовки кваліфікованого робітника» Русланова Т.О., Назарець З.О. Давидова Ю.В. БлінковаІ.І. Назарова Т.С. Бобонець О.І.
2 Викладачі та майстри виробничого навчання закладів професійної освіти Березень-травень Виставка-огляд методичних та дидактичних матеріалів, творчих робіт на тему «Сучасне інформаційно-методичне забезпечення освіт-нього процесу в контексті впровадження СП(ПТ)О» За окремим листом НМЦ ПТО Сологуб Н.Г.

 

Поділитися