НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ

 

Закон України від 12.01.2012 № 4312- VI «Про професійний розвиток працівників» (із змінами та доповненнями)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» (підписано 1 квітня 2022 року N 2179-IX).

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1063 “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1077 «Про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти

Постанова Кабінетом Міністрів України № 1316 від 25.11.2022 «Про затвердження переліку робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації»

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

Постанова Кабінетом Міністрів України  від 7 червня 1999  N 992 (зі змінами) «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики»

Наказ МОН України від 16.05.2006 №373 «Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».

Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, затверджений пocтaнoвoю Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021р. № 576

Положення про реєстр кваліфікацій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 620

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр» від 22.04.2021 № 452, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 р. за № 804/36426; http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36426.html

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 694  (зі змінами) «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу»

Наказ МОН №273 від 26.03.2022 “Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України”

Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Міністерства соціальної політики від 20.04.2012 № 488/225 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»

Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій | LIGA:ZAKON

Наказ Мінсоцполітики України від 23.12.2013 № 886 «Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2021 року № 216 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісними підходом»

Поділитися