НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

 • Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року)
 • Декларація прав дитини (прийнята резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року)
 • Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року
 • Сімейний Кодекс Україна
 • Кримінальний Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні порушення
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020 р. №463-ІХ
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.2001 р.
 • Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи
 • Етичний кодекс психолога
 • Наказ МОН України «Про затвердження Положення про психологічну службу» від 22.05.2018 р. № 509.
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 22.05.2018 р.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» від 24.05.2012 р. за №4844-VI.
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18.12.2018 року № 2657-VIII
 • Закон України “Про протидію торгівлі людьми”. 2012 р. №19-20
 • Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» редакція від 16.12.2020 р.- вводиться в дію з 31.03.2021 р.
 • Постанова КМУ України «Про поліпшення виховання, навчання. соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 05.04.1994 р. №226.
 • Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами.
 • Закон України «Про забезпечення рівних прав жінок та чоловіків” від 08.09.2005 р. №2866 -ІV. в редакції 07.02.2018 р.
 • Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству” від 07.12.2017 р. №2229.
 • Закон України   «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 19.01.2019 р.
 • Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII.
 • Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 р. №564/83/94/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»
 • Наказ МОН України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами і службами» від 02.10.2018 р. № 1047.
 • Наказ МОН України «Про створення робочої групи з розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України» від 07.02.2019 р. № 146.
 • Наказ МОН України “Про Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу” від 28.12.2019 р. №1646.
 • Лист МОН України від 28.10.2014 р. № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».
 • Постанова КМУ “Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” від 05.2018 р. №453.
 • Постанова КМУ “Про деякі питання освітнього омбудсмена” від 06.06.2018 р. №491.
 • Лист МОН України «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 21.08.2018р. № 1/9-529.
 • Постанова КМУ «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у cкладних життєвих обставинах, у тому числі таких-що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю” від 03.10.2018 р. №800.
 • Лист МОН «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей» від 30.10.2018 р. № 1/9-656.
 • Лист МОН України “Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству” від 29.12.2018 р. №1/9-790.
 • Лист МОН України “Щодо профілактики кримінальних правопорушень серед неповнолітніх” від 28.01.2019 р. №1/11-849.
 • Лист МОН України “Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу” від 29.01.2019 р. №1/11-881.
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 року за № 1/11 – 881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу».
 • Постанова від 17 квітня 2019 р. № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
 • Постанова КМУ України “Про затвердження Порядку проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в України” від 10.07.2019 р. №689.
 • Лист МОН від 22.08.2019 р. №1/11-7696 «Щодо виплати допомоги при працевлаштуванні».
 • Наказ МОН «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів” від 17.05.2019 р. №671.
 • Постанова КМУ від 10.07.2019 р. «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».
 • Постанова КМУ від 24 лютого 2021 р. № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року».
 • Указ Президента України від 18.05.2019 р. №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання».
 • Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».
 • Указ Президента України від 24 березня 2021 року № 119/202 «Про Національну стратегію у сфері прав людини».
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2022 № 359 «Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад».
 • Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України».
 • Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»;
 • Лист МОН від 30.05.2023 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»
 • Лист МОН від 10.11.2022 № 4/3250-22 «Щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства».
 • Лист МОН від 18.04.2023 № 4/5449-23 «Щодо проведення в закладах освіти правопросвітницьких заходів до Міжнародного дня протидії булінгу (День боротьби з цькуванням)».
 • Лист Офісу Президента України від 22.12.2022 №15/2-01/57 «Про освітній онлайн-курс «Життєстійкість молоді в умовах криз».
 • Лист МОН від 15.11.2022 № 4/3297-22 «Щодо міжнародної акції «16 днів проти насильства».
 • Лист МОН від 22.06.2022 № 1/6885-22 «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України».
 • Лист МОН від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою»
 • Лист МОН від 13.05.2022 № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні».
 • Лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії».
 • Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України».
 • Лист МОН від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».
 • Лист ІМЗО від 29.03.2023 № 21/08-479 «Про Всеукраїнську програму метального здоров’я «Ти як?».
 • Лист ІМЗО від 15.05.2023 № 21/08-793 «Про психологічні хвилинки».
 • Розпорядження КМУ від 02.06.2023 № 496-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року».
 • Розпорядження КМУ № 1163-р від 20.12.2022 року «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації».
 • Розпорядження КМУ від 25.04.2023 № 372-р «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року».
Поділитися