НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Закони України

«Про охорону дитинства» (Із змінами, внесеними згідно із Законами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

 

«Про протидію торгівлі людьми» (Із змінами, внесеними згідно з Кодексом)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text

 

«Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» № 2834-ІХ від 13.12.2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу (цькуванню)» від 16.11.2022 № 2759-IХ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20#Text

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) № 2657-VIII від 18 грудня 2018 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

 

Про запобігання та протидію домашньому насильству (із змінами, внесеними згідно із Законами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

 

Укази  Президента України

Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України №143/2022

https://www.president.gov.ua/documents/1432022-41729

 

Стратегія національно-патріотичного виховання (затверджено Указом
Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15

 

 

Постанови Верховної Ради України та

Кабінету Міністрів України

 

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках» від 21 грудня 2023 року № 3536-ІХ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3536-20#Text

 

План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text

 

Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.

від 10 липня 2019 року № 689

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text

 

Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2021 р. № 673)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#n11

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Концепція Державної цільової національно-культурної програми
забезпечення всебічного розвитку і функціонування
української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на період до 2030 року

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-derzhavno-a474r

 

Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року від 9 жовтня 2020 року № 1233-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80/print#n9

 

Концепція безпеки закладів освіти від 07 квітня 2023 року № 301-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-kontseptsii-bezpeky-zakladiv-osvity-i070423-301

 

Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року № 1163-р від 20.12.2022

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text

 

 

Накази Міністерства освіти і науки України

 

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України та Заходи щодо її реалізації до 2025 року (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 06 червня 2022 року № 527)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#n12

 

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) (затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України 28 грудня 2019 року № 1646)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

 

Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 02.10.2018 № 1047)

https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/

 

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 06.09.2000 N 434)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text

 

 

Зміни до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 29.06.2006  N 489)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0791-06#Text

 

Листи МОН України

 

Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році” №1/12702-23 від 24.08.2023

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci

 

Методичні рекомендації до проведення першого уроку у 2023/2024 навчальному році №1/12816-23 від 28.08.2023

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-pershogo-uroku

 

«Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України» від 22.06.2022  № 1/6885-22

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini

 

«Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного

стану в Україні» від 13.05.2022 № 1/5119-22

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

 

«Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » від 25.03.2022 № 1/3663-22

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v-umovah-voyennoyi-agresiyi

 

Міжнародні документи

 

Конвенція про права дитини (Офіційний переклад Конвенції надісланий листом МЗС № 72/14-612-138441 від 16.11.2023)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

 

Поділитися