21 Червня 2018


Учнівське самоврядування – активна життєва позиція учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів Харківської області

     Розвиток учнівського самоврядування розвивається в ПТНЗ як система громадянського виховання, що стала актуальною у сучасному світі і основне завдання якої – виховувати лідера, справжнього громадянина й патріота своєї держави, навчити його демократичному спілкуванню, умінню працювати в колективі, розвивати його творчі здібності.

     Координація розвитку учнівського самоврядування відбувається на основі двосторонньої Угоди між Департаментом науки і освіти ХОДА (колишнє Головне управління освіти і науки ХОДА) та обласною радою учнівського самоврядування ПТНЗ області від 14.11.2007 року та відповідно до плану спільних дій на виконання Угоди.

     До плану роботи обласної ради учнівського самоврядування входять різноманітні заходи, в яких використовуються інтерактивні та інноваційні форми роботи. Усі ці заходи спрямовані на формування в учнів високих моральних якостей, уміння співпрацювати на принципах рівності та толерантності, почуття патріотизму, національної гідності, любові до рідного краю, підвищення громадянської активності, зацікавленості до обраної професії.

   Саме з метою оволодіння вищеназваними якостями, знаннями, уміннями та навичками Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Харківській області разом з обласною радою учнівського самоврядування два рази на рік проводяться обласні збори лідерів учнівського самоврядування за темою: «Розвиток творчого потенціалу лідерів – шлях до успіху».

     До програми обласних зборів входять питання: вибори президента обласної ради учнівського самоврядування, звіти керівників постійно діючих комісій учнівського самоврядування ПТНЗ області, обговорення плану роботи на наступний навчальний рік; виступи з досвіду роботи лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ; презентація обласної газети «Вісник самоврядування» під девізом «Молодь хоче бути почутою» та ін.

     Виховання ініціативної молоді, здатної приймати важливі самостійні рішення, неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні справами навчальних закладів через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.

   Прикладом цього є Школа лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Харківської області. Це молодіжна громадська організація учнівського самоврядування, що працює 10 років на благо учнів та молоді Харківщини. Традиційними стали презентації колективних творчих справ, конференції, тренінги, де молодь вчиться спілкуватися, висловлювати власну точку зору, керувати собою та колективом.

      За ініціативою учнівських парламентів ПТНЗ обласна рада учнівського самоврядування з 2011 року започаткувала випуск газети «Вісник самоврядування», яка висвітлює актуальні молодіжні питання, такі як: проведення учнівських акцій, круглих столів, конференцій, конкурсів плакатів, днів здоров’я, Дня Святого Миколая, днів толерантності, волонтерського руху та тощо.

      Газета друкується 1 раз на рік і розміщується на порталі «Професійно-технічна освіта Харківської області».

    З метою пропаганди та активізації діяльності учнівського самоврядування, поліпшення доступу учнів, батьків та педагогів до інформації щодо діяльності учнівського самоврядування ПТНЗ у 2011 році Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Харківській області засновано Інтернет-представництво Школи лідерів, створено учнівський сайт «Я –лідер!» та форум «Нова Генерація Лідерів», де учнівська молодь за допомогою технологій інтерактивного спілкування може презентувати свою діяльність та обмінюватись думками.

   У професійно-технічних навчальних закладах Харківської області триває розвиток волонтерського руху, що забезпечує становлення громадян нового типу: мобільних, творчих, завзятих і відповідальних.

     Волонтерський рух для молодих людей – це можливість самовдосконалення і реалізації себе у служінні народу.

    У ПТНЗ області за ініціативою лідерів учнівського самоврядування створені та діють 38 волонтерських осередків. Учасникам волонтерського руху в ПТНЗ проводиться просвітницька робота з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі: тренінги щодо формування здорового життя молоді, лекції, бесіди, круглі столи спеціалістів: нарколога, психолога, венеролога, сексолога, гінеколога, соціальні опитування і дослідження, благодійні акції, збір матеріальної допомоги, навчання лідерів волонтерського руху.

   У ПТНЗ області створено проекти, які були представлені на Міжнародному конкурсі волонтерських проектів «Служіння заради миру» та увійшли до 10 кращих.

 

 

Бронскова О.В. методист НМЦ ПТО,

куратор обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ

 

 

 

 

 

 

Поділитися