Професійна підготовка

Методичні-рекомендації

Інформаційне забезпечення професійної підготовки

Матеріали конкурсів фахової та професійної майстерності

Матеріали перевірних контрольних робіт

Матеріали виставок-оглядів дидактичних і методичних матеріалів

Матеріали обласних оглядів майстерень (лабораторій), кабінетів

 

   Одним із основних завдань професійно-технічних навчальних закладів Харківської області є підготовка висококваліфікованих робітників, які володіють необхідними знаннями та навичками, компетенціями не тільки з обраної професії, а й в інших галузях. Крім цього, сучасніроботодавці чекають від наших ПТНЗ кваліфікованих мобільних, конкурентоспроможних, думаючих, ініціативних, творчих робітників.

   Крім цього особливість сьогодення полягає в тому, що кожен викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, майстер виробничого навчання повинен виконувати функції інноватора, фахівця, який у щоденну практику впроваджує освітні та виробничі новітні ідеї, технології.

Ключовими завданнями лабораторії професійної підготовки Науково-методичного центру ПТО у Харківській області є:

 • оновлення змісту та забезпечення методичного супроводу навчально-виробничого процесу в ПТНЗ;
 • розробка методичного та діагностичного апарату для проведення заходів, спрямованих на виявлення рівня педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників ПТНЗ і організацію таких заходів;
 • надання консультативно-методичної допомогу педагогічним працівникам ПТНЗ щодо впровадження у педагогічний процес ПТНЗ області сучасних підходів і принципів навчання і виховання, а також сучасних педагогічних технологій, форм і методів навчання і виховання.

 

Напрямки роботи лабораторії професійної підготовки:

 • участь у розробці проектів державних стандартів професійно-технічної освіти, робочих навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій;
 • організація апробації та впровадження державних освітніх стандартів, затверджених Міністерством освіти і науки України з конкретних професій;
 • здійснення моніторингу освітньо-кваліфікаційної та професійно-кваліфікаційної структури кадрового складу педагогічних працівників ПТНЗ;
 • здійснення моніторингу стану роботи з виявлення, вивчення, узагальнення, пропаганди і використання передового, перспективного та позитивного педагогічного досвіду (ППД), інноваційної діяльності у ПТНЗ області;
 • визначення опорних ПТНЗ або їх підрозділів як моделей впровадження ППД та інших окремих носіїв ППД та розробників інновацій;
 • організація та координація роботи творчих груп, авторських колективів, окремих осіб з метою розробки інформаційно-методичного забезпечення;
 • розробка рекомендацій, пропозицій, аналітичних, інформаційно-методичних та інших матеріалів;
 • організація курсового підвищення кваліфікації старших майстрів, викладачів предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання ПТНЗ.
 • організація та проведення міжкурсового підвищення кваліфікації викладачів предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання ПТНЗ;
 • розробка методичного та діагностичного апарату для проведення заходів, спрямованих на виявлення рівня педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників ПТНЗ і організацію таких заходів;
 • розробка методичного та діагностичного апарату для проведення заходів, спрямованих на виявлення обдарованої молоді ПТНЗ.

 

 

 

Завідуюча лабораторії професійної підготовки

Назарець Зінаїда Олексіївна

 

Поділитися