23 Вересня 2019

 Методична робота – важлива складова системи освіти загалом, яка передбачає цілісну систему дій  і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного працівника, розвиток їх творчого потенціалу, досягнення позитивних результатів у професійної діяльності. Вона ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі – професійний обов’язок кожного працівника соціально-психологічної служби!

Головна мета  методичної роботи  соціально-психологічної служби ПТНЗ

допомога працівникам у реалізації завдань розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня їх психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в нових умовах розвитку освіти.

         Напрями роботи кабінету:

– забезпечення діяльності психологічної служби області;
– надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам і соціальним педагогам;
– координація науково-дослідних, практичних досліджень в регіоні за

– впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;

– консультативно-методична допомога практичним психологам і соціальним педагогам з питань професійної діяльності;

– координація спільних заходів закладів освіти з громадськими організаціями, установами, які зацікавлені у навчанні, вихованні, збереженні здоров’я дітей.

Практичний психолог закладу освіти належить до особливої категорії педагогічних працівників, оскільки його професійна діяльність є багатовекторною і має на меті взаємодію як із підлітками, так і з дорослими, як індивідуальну  так і групову роботу. Основною метою функціонування психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я й благополуччя усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Соціально-психологічна служба ПТНЗ –  це:

 Діагностика психологічних особливостей учнів ПТНЗ, розвитку особистості,  особливостей поведінки, аналіз психологічного клімату учнів та педагогів, вивчення проблем і потреб.

Корекція проведення психологічних тренінгів, ділових ігор, квестів, з метою виправлення наявних недоліків, зміни їх психології або поведінки.

Профілактика конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді; проведення профілактичних заходів щодо здорового способу життя; суїцідальної і асоціальної поведінки, алкоголізму, наркоманії серед учнів.

Консультації: максимально сприяти успішному навчанню, зміцненню психічному і психологічному здоров’ю кожного молодого громадянина України.

Просвіта – це формування в учасників навчально-виховного процесу потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх на користь власного розвитку, а також запобігання можливим порушенням у становленні особистості і розвитку інтелекту.

Напрями роботи психологічної служби ПТНЗ:

  • формування психологічної готовності до майбутньої професії та адаптації в суспільному житті;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
  • соціальний супровід учнів, схильних до правопорушень;
  • профілактика шкідливих звичок серед неповнолітніх і молоді;
  • підвищення рівня психолого-педагогічних знань, психологічної культури;
  • психолого-педагогічна робота з учнями, схильними до агресивної поведінки.

 

 

Методист соціально-психологічної служби ПТНЗ Харківської області

 Герасименко Аліна Вікторівна

 

 

 

 

Поділитися