Соціально-психологічна служба

Методичні рекомендації щодо планування роботи

Інструментарій для проведення діагностики

Програми, проекти, тренінги

Співпраця із соціальними партнерами

 

 

Головна мета роботи методиста з соціально-психологічної служби закладів професійної освіти ˗˗ це допомога педпрацівникам у реалізації завдань розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня їх психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в нових умовах розвитку освіти.        

Основними напрямами методичної роботи є:

 • організація самоосвіти;
 • інформаційно-методичний супровід досліджень;
 • опис та узагальнення передового досвіду;
 • створення методичних розробок;
 • навчання спеціалістів психологічної служби, методична підтримка;
 • надання адресної методичної допомоги тощо.

Методична робота передбачає цілісну систему дій і заходів, спрямованих  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів ЗП(ПТ)О, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

Методична робота передбачає цілісну систему дій і заходів, спрямованих  на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів ЗП(ПТ)О, досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

Основними формами проведення методичної роботи є:

 • інформаційні повідомлення, лекції;
 • практичні заняття;
 • тренінги;
 • диспути;
 • ділові та рольові ігри;
 • бесіди;
 • захист моделі діяльності практичного психолога чи соціального педагога тощо.

З 2018 року для фахівців соціально-психологічної служби започатковано проведення – «супервізії». Супервізія – це професійне консультування і супровід діяльності працівників більш досвідченим спеціалістом.

 

 

Методист соціально-психологічної служби ЗП(ПТ)О Харківської області

 Герасименко Аліна Вікторівна

 

 

 

 

Поділитися