Компетентністний підхід до організації навчально-виховного процесу у ПТНЗ (бібліографічний огляд публікацій періодичних видань)

 1. Айстрахов Д. Професійна компетентність випускників професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю //Професійно-технічна освіта. – 2014. – №4. – С.13-16.
 2. Глущенко О. Суть і структура енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю //Професійно-технічна освіта. – 2016. – №4. – С. 46-49.
 3. Єрмак Н.В. Оновлення системи роботи з підвищення професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів //Завучу усе для роботи. – 2016. – №5-6. – С.20-8–20-39.
 4. Зоріна О. Компетентність – основа успішного життя: виховний проект //Директор школи. – 2015. – №6. – С.48-52.
 5. Зоріна О. Професійна компетентність учителя. Програма „Творчій учитель – успішна особистість” //Директор школи. – 2015. – №6. – 2015. – №6. – С.39-47.
 6. Киях З.М., Соколовська С.Ю. Сучасний зміст професійної освіти. Формуємо компетентності студентів //Педагогічна майстерня. – 2016. – №5. – С.10-13.
 7. Кірішко Л.М. Регіональна школа новаторства як інноваційна форма підвищення професійної компетентності вчителів //Завучу усе для роботи. – №23-24. – С. 32-1–32-8.
 8. Кішман М.В. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів //Завучу усе для роботи. – 2015. – №17-18. – С.2-90.
 9. Кононенко Ж.В. Компетентнісно зорієнтований підхід до організації методичної роботи //Завучу усе для роботи. – 2016. – №11-12. – С. 24-33.
 10. Кулієва Н. Дистанційні курси підвищення екологічної компетентності педагогічних працівників системи ПТО //Професійно-технічна освіта. – 2016. – №4. – С. 43-45.
 11. Лазерник Н. Професійна компетентність учасників педагогічного процесу //Директор школи. – 2015. – №17-18. – С.18-24.
 12. Мазур О. Професійна компетентність педагогів: управління процесом формування //Директор школи. – 2016. №5-6. – С.9-18.
 13. Маркова І.С., Садкіна В.І. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: від теорії до практики (формування яких компетенцій передбачає чинний Державний стандарт) //Педагогічна майстерня. – 2016. – №9. – С. 4-7.
 14. Марценю В.П., Коцюба Р.Б. Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах ІІІ-ІV освітніх етапів Республіки Польща //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – №6. – С.3-8.
 15. Осипчук О. Соціальна компетентність і моральність – запорука успіху //Професійно-технічна освіта. – 2016. – №4. – С. 26-27.
 16. Половенко О.В. Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-освітнього середовища регіону //Завучу усе для роботи. – 2016. – №23-24.
 17. Пятничук Т. Сучасні технології формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних //Професійно-технічна освіта. – 2015. – №1. – С.12-16.
 18. Ратуша Т. Формування компетентності учнів засобами інтеграції природничих технологій у ліцейній освіті. Природничі дисципліни //Завуч. – 2016. – №11. – С.27-31.
 19. Рибацька А. Формування професійної компетентності //Профтехосвіта. – №11. – С.11-13.
 20. Розіна Н. Формування соціально-правової компетентності в поза навчальній діяльності майбутніх кваліфікованих робітників //Професійно-технічна освіта. – 2015. – №3. – С.47-50.
 21. Рябовол Л.Т. Компетентнісно-орієнтована методична система навчання правознавства: модель, умови впровадження, практика реалізації //Історія та правознавство. – 2016. – №33. – С.2-9.
 22. Садкіна В.І. ­Компетентності – обговорюємо, тлумачимо, звикаємо до нових… //Педагогічна майстерня. – 2016. – №10. – С.2-5.
 23. Ситник О.І. Комфортні психолого-педагогічні умови спілкування з учнями – складова компетентності сучасного вчителя //Завучу усе для роботи. – 2016. – №11-12. – С. 22-12–22-19.
 24. Третякова Н.В. Про компетентнісний підхід в освіті //Педагогічна майстерня. – 2016. – №9. – С. 8-11.
 25. Трубчаніна О.М. Формування професійної компетентності вчителя через оздоровчу функцію освіти. Сценарії семінарів-практикумів //Педагогічна майстерня. – 2016. – №10. – С.8-13.
 26. Харкова Л. Формуємо ключові життєві компетентності учня //Директор школи. – 2015. – С.46-52.
 27. Черничко А. Професійна компетентність педагогічних працівників: інноваційні форми розвитку //Директор школи. – 2016. – №17-18. – С. 29-48.
 28. Шаміна О. Економічна компетентність учнів //Завуч. – 2016. – №24. – С. 16-26.
 29. Штура А. Формування мовно-культурної компетенції учнів ПТНЗ //Профтехосвіта. – 2010. №10. – С.55-58.
 30. Шульга С. ІКТ-компетенції вчителя у виховному процесі //Директор школи. – 2016. – №19-20. – С.58-60.
Поділитися