Охорона праці та безпека життєдіяльності

Законодавство України про охорону праці

Загальні питання

Електронні ресурси

Методичні рекомендації

Олімпіади, огляди

Тести з охорони праці

 

Безпечні умови праці – найголовніша засада функціонування навчального закладу

    Щоб забезпечити сприятливі умови для праці та життя, людина повинна знати навколишній світ небезпек і керувати ними, мінімізуючи можливий ризик. Ключовими за таких обставин є виховання та освіта, котрі формують у учнів відповідний світогляд, який допомагає  уникати небезпек в повсякденному житті й трудовій діяльності. Тому сьогодні пріоритетною й найважливішою потребою залишається забезпечення безпеки життєдіяльності учнів ПТНЗ.

    Особливого значення набуває проблема особистої безпеки учня, тобто проблема дієвої реалізації всього комплексу організаційних, виховних, навчальних, правових, фінансових та інших заходів щодо забезпечення захисту життя та здоров’я учнів.

    Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, стали важливим чинником у проведенні навчально-виховної роботи кожного ПТНЗ Харківської області.

    Система управління охороною праці є комплексом дій з підготовки, прийняття та реалізації рішень з метою виконання організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів.

    Головна мета роботи служби охорони праці в кожному ПТНЗ – забезпечення безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників і учнів під час трудового і навчального процесу.

    З метою попередження травматизму під час навчально-виховного процесу викладачі, класні керівники і майстри виробничого навчання проводять з учнями бесіди, інструктажі під час занять, лабораторно-практичних робіт, екскурсій тощо. Цей комплекс бесід має на меті забезпечити учням знання, вміння, переконання, що необхідні кожній людині для збереження життя і здоров’я, надання першої допомоги потерпілим. Учні повинні бути підготовлені до дій у небезпечних ситуаціях, знати засоби їх попередження, навчитися оберігати своє здоров’я. Бесіди мають практичну спрямованість, проводяться з урахуванням психології сприймання учнями навчального матеріалу у різних формах (ділова гра, ситуаційні завдання, круглий стіл тощо).

    У процесі навчання учні професійно-технічних навчальних закладів оволодівають різними професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, газу, автотранспортних засобів, іншої техніки, які є  травмонебезпечними. Тому головним завданням вивчення предмета «Охорона праці» є формування у майбутніх робітників знань і навичок з безпечного ведення робіт, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як особистого, так і інших працівників.

    Протягом усього терміну навчання учні отримують всю необхідну інформацію з питань безпеки праці, пожежної безпеки, охорони здоров’я, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки в побуті тощо.

    У сучасних умовах професійна освіта повинна забезпечити майбутнього фахівця належним рівнем життєвих компетенцій, що зробить його особистість адаптованою і адекватнозорінтованоюв навколишньому середовищі, підготовленою до самостійного життя та суспільної діяльності.

 

Статівка К.Ф.,

методист НМЦ ПТО у Харківській області

 

Поділитися