Результати онлайн-анкетування

УЗАГАЛЬНЕНІ ПРОПОЗИЦІЇ,

які надійшли від
педагогічних працівників ЗП (ПТ) О щодо ефективності
надання методичної допомоги

(за результатами онлайн-опитування у 2017 році)

 

№ з/п

Пропозиції, які надійшли від педпрацівників

ЗП (ПТ) О

Заходи  щодо реалізації пропозицій Термін виконання Відповідальний методист
  Для заступника директора з навчально-методичної роботи НМЦ ПТО у Харківській області
1 Сприяти впровадженню  в освітній процес інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій, підвищенню рівня професійної майстерності кадрового складу через впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розповсюдження їх досвіду 1. Проведення обласних семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду.

 

 

2. Поширення нових активних форм проведення обласних масових заходів.

За планом НМЦ ПТО у Харківській області

 

Постійно

Сологуб Н.Г.

 

 

 

Сологуб Н.Г.

2 Організовувати роботу творчих груп з числа кращих педагогів з різних ЗПО для вирішення різних питань (підручники, стандарти, …) Підготувати проект наказу НМЦ ПТО у Харківській області про створення творчих груп До 01.04.2018 Сологуб Н.Г.
3 Проводити оперативні вебінари з впровадження нововведень у сфері ПТО Відповіді на запитання в чаті групи «Профтехосвіта Харківщини» у facebook. Постійно Сологуб Н.Г.
4 Проводити дослідно-експериментальну роботу Підготувати методичні рекомендації з проведення дослідно-експериментальної роботи До 03.06.2018
5 Ознайомити заступників директорів з НВР з досвідом роботи:

– Запольного В.М.,  заступника директора з НВР ДПТНЗ “Харківське вище професійне училище будівництва”;

 

 

Проведення обласного семінару-практикуму на базі ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва

27.02.2018 Сологуб Н.Г.
– Родченко О.Л., заступника директора з НВР Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту; Проведення обласної школи передового досвіду 24.04.2018 Сологуб Н.Г.
   Для методиста з виховної роботи НМЦ ПТО у Харківській області
1  Організовувати та здійснювати навчально-виховну роботу, щодо:

– учнівського самоврядування,

 

 

Проведення обласного семінару-практикуму

 

 

24.10.2018

 

 

Бронскова О.В.

– позаурочної виховної роботи, Проведення обласного семінару-практикуму, школи передового досвіду 18.04.2018

14.11.2018

Бронскова О.В.
– превентивного виховання, Проведення обласного семінару-практикуму 26.09.2018 Бронскова О.В.
– роботи з наставництва в навчальній групі, Проведення обласного семінару-практикуму 24.10.2018 Бронскова О.В.
– підготовки до обласних конкурсів, Проведення обласного семінару-практикуму 28.02.2018 Бронскова О.В.
– критеріїв оцінювання роботи класного керівника Матеріали висвітлені на січневому вебінарі 24.01.2018 Бронскова О.В.
2 Ознайомити заступників директорів з НВР з досвідом роботи:

– Коровкіної Л.С., заступника директора з НВих.Р  ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну»;

 

 

Проведення обласного семінару-практикуму

 

 

28.02.2018

 

 

Бронскова О.В.

 – Колеснік І.О., заступника директора з НВих.Р  ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області»; Проведення обласного семінару-практикуму 18.04.2018 Бронскова О.В.
– Кривчич Н.І., заступника директора з НВих.Р  ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області»; Участь в обласному семінарі-практикумі 26.09.2018 Бронскова О.В.
– Микитенко М.О., заступника директора з НВих.Р  Краснокутський професійний аграрний ліцей; Участь в обласному семінарі-практикумі 24.10.2018 Бронскова О.В.
– Гаврашової Л.В., заступника директора з НВих.Р  ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»; Проведення школи передового досвіду 16.05.2018 Бронскова О.В.
– Моісеєнко С.В., заступника директора з НВих.Р  ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних  медіатехнологій та машинобудування». Проведення обласного семінару-практикуму 24.10.2018 Бронскова О.В.
3 Надати можливість поділитися досвідом роботи за темами: «Організація виховної роботи в гуртожитку, превентивне та національно-патріотичне виховання», «Сучасні підходи до правового виховання та профілактика правопорушень у Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту», «Інтерактивні форми роботи з класними керівниками, майстрами в\н, вихователем»,  а також поділитися досвідом роботи з національно-патріотичного виховання у ПТНЗ та організації волонтерського осередку. На обласних семінарах-практикумах Протягом року Бронскова О.В.
  Для методистів лабораторії загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО у Харківській області
1 Проводити більше семінарів-практикумів, вебінарів, практичних занять, тренінгів, майстер-класів. Проведення масових заходів за планом НМЦ ПТО у Харківській області Протягом року Методисти предметів загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО у Харківській області
2 Надання практичної допомоги в підготовці матеріалів для видавничої діяльності. Робота методистів з авторами щодо написання статей у газету «Вісник профосвіти», малих форм Протягом року Методисти предметів загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО у Харківській області
3 Ознайомити педагогічних працівників з досвідом роботи:

– Черкашиної Н.В. (ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти»).

 

 

Розробка малої форми

 

 

Листопад 2018

 

 

Дробна В.А.

– Шаталова С.Г. (Харківський ліцей  будівництва і комунального господарства). Проведення обласного семінару-практикуму 2019 Дробна В.А.
– Мацініної Н.І. (ДНЗ «Харьківський професійний ліцей будівельних технологій»). Стаття у газеті «Вісник профосвіти» Січень 2018 Дробна В.А.
– Оджиковської С.Д. (ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»). Проведення обласного семінару-практикуму 2019 Дробна В.А.
– Кулешова К.Ю.  (Харківський ліцей  будівництва і комунального господарства). Написання статті у газету «Вісник профосвіти» Лютий 2018 Суліхін М.В.
– Буханцової С.М. (ДНЗ «Харківське вище професійне училище № 6»). Проведення школи передового досвіду з зарубіжної літератури 2019 Ярошенко Ю.О.
– Пашкової В. М. (ДНЗ «Харківське вище професійне училище № 6»). Проведено школу передового досвіду з української мови 31.01.2018 Ярошенко Ю.О.
– Язикової Н.В. (ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва»). Написання статті у газету «Вісник профосвіти» 2019 Ярошенко Ю.О.
– Варич О.М. (Харківський професійний ліцей  будівництва  та автотранспорту). Проведення обласного семінару-практикуму 26.04.2018 Ярошенко Ю.О.
– Шарикіної А.С. (ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»). Розробка малої форми 2019 Ярошенко Ю.О.
– Берестового В.М. (ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області»). Школа передового досвіду для викладачів предмета «Фізична культура» 22.11.2018 Сухілін В.В.
– Кравченка М.В. (ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»). Школа передового досвіду для викладачів предмета «Фізична культура» Березень 2018 Сухілін В.В.
– Лесковця І.Й. (ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва»). Стаття в газету «Вісник профосвіти» Протягом року Сухілін В.В.
– Ковальова О.О. (ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти Харківської області»). Стаття в газету «Вісник профосвіти» Протягом року Сухілін В.В.
  Для методистів лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО у Харківській області
1 Не залишати без аналізу якість інформаційно-методичних матеріалів, поданих в рамках обласних оглядів, конкурсів тощо. Написання статей в газету, буклетів, доповідей на обласних семінарах-практикумах Травень-червень 2018 Чередніченко О.А.,

Давидова Ю.В.,

Блінкова І.І.,

Назарова Т.С.,

Статівка К.Ф.

2 Провести моніторингові дослідження стосовно професій, які користуються попитом у даній місцевості. Статті в газету «Вісник профосвіти» Березень 2018 Муравєйнікова І.Ю.
3 Своєчасно оновлювати інформацію на порталі і сайті. Відслідковувати своєчасність оновлення інформації на порталі і сайті Протягом року Липчанська Ю.О. і методисти НМЦ ПТО у Харківській області
4 На порталі та сайті розміщувати більше:  інноваційних методів у виробничому навчанні, наочного матеріалу, розробок уроків професійно-теоретичної підготовки, уроків виробничого навчання,  зразків плануючої документації для майстрів в/н,  зразків інструкційних карток з професій, розробок лабораторно-практичних робіт з професійно-теоретичної підготовки, досвіду інших фахівців, Формування папки інформаційно-методичних матеріалів (плани уроків в/н, фото та відеоматеріалів) Протягом року Назарець З.О. і

методисти  лабораторії професійної  підготовки НМЦ ПТО у Харківській області

5 Створення онлайн-спілкування (онлайн-дискусії) на сайті НМЦ ПТО у Харківській області Онлайн-обговорення питань за різною тематикою В процесі надходження питань від педагогічних працівників Назарець З.О. і

методисти  лабораторії професійної  підготовки НМЦ ПТО у Харківській області

6 Ознайомити педагогічних працівників з досвідом роботи викладачів або майстрів в/н, які підготували переможців конкурсів фахової майстерності або мають вищу категорію, а також:

 

Підготовка буклетів, статей у газету «Вісник профосвіти» Протягом року Методисти  лабораторії професійної  підготовки НМЦ ПТО у Харківській області
– Подвойської Л.Н., ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» (впровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання майстра в/н); Відео урок виробничого навчання Лютий 2018 Чередніченко О.А.
– Супрун О.М. (ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва»); Буклет Вересень 2018 Давидова Ю.В.
– майстрів і викладачів ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну». Відео урок виробничого навчання (Хайдарова Ж.П.) Лютий 2018 Давидова Ю.В.
7 Надати можливість поділитися досвідом роботи за темами: «Формування професійної компетентності учнів на основі інноваційних технологій навчання», «Квест-технології», а також поділитися інтерактивними методами навчання. На обласних семінарах-практикумах Протягом року Методисти лабораторії професійної  підготовки НМЦ ПТО у Харківській області
  Для методиста соціально-психологічної роботи НМЦ ПТО у Харківській області
1 Залучити до роботи соціально-психологічні служби спеціалістів сумісних професій: лікарів, наркологів, психіатрів, психологів-практиків. Проведення обласного семінару-практикуму Жовтень-листопад 2018 Герасименко А.В.
2 Збільшити кількість групових семінарів. Проведення групових консультацій згідно плану Протягом року Герасименко А.В.
3 Посилити інформаційно-видавничу діяльність з метою розповсюдження сучасного психолого-педагогічного досвіду та вирішення соціально-психологічних питань у ЗПО. Написання статей у газету «Вісник профосвіти» Протягом року Герасименко А.В.
4 Надати можливість поділитися досвідом роботи за темами:  

 

 Організація роботи соціального педагога з учнями, які мають схильність до пропуску занять. Захисна функція роботи соціального педагога з учнями, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа. Проведення обласного семінару-практикуму Жовтень 2018 Герасименко А.В.
Кризове консультування у роботі практичного психолога. Підготовка статі у газету «Вісник профосвіти» Квітень 2018 Герасименко А.В.
Впровадження елементів арт-терапевтичних технологій у навчально-виховний процес. Підготовка статі у газету «Вісник профосвіти» Квітень 2018 Герасименко А.В.
Робота практичного психолога щодо профілактики та запобігання випадків суїциду серед учнів ПТНЗ.. Проведення обласного семінару-практикуму Жовтень 2018 Герасименко А.В.
Робота практичного психолога з батьками підлітків, щодо конструктивного виходу з конфліктних ситуацій Проведення обласного семінару-практикуму Жовтень 2018 Герасименко А.В.
Профілактична робота щодо негативних явищ у підлітковому середовищі Групова консультація Травень 2018 Герасименко А.В.
Семінар-практикум стосовно емоційної сфери, робота з агресією учнів. Підготовка статі у газету «Вісник профосвіти» Червень 2018 Герасименко А.В.
Тренінг “Психологічний словник” для педагогічних працівників, практичні тренінги, індивідуальні консультування, тощо. Підготовка статі у газету «Вісник профосвіти» Квітень 2018 Герасименко А.В.
  Для методиста з бібліотечної  роботи НМЦ ПТО у Харківській області
1 Проводити семінари на базі бібліотеки ім.Короленка, в обласній юнацькій бібліотеці, на базі інших міських бібліотек, екскурсії в кращі бібліотеки ЗПО м.Харкова. Семінар-практикум  на базі бібліотеки на тему «Трансформація  діяльності сучасних бібліотек»,

семінар-практикум на базі ХОБЮ на тему «Використання інноваційних форм і методів масової роботи з учнями ЗПО»

17.01.2018

 

 

10.10.2018

Руденко Ю.М.

 

 

Руденко Ю.М.

2 Ознайомити педагогічних працівників з досвідом роботи Ільницької П.В., бібліотекаря ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області». Запланована школа досвіду роботи бібліотекаря Ільницької П.В. «Бібліотечні уроки у ЗП (ПТ) О» 2019 Руденко Ю.М.
3 Надати можливість поділитися досвідом роботи за темами:

Національне виховання учнівської молоді

 

 

Проведення обласного семінару-практикуму

 

 

Березень 2019

 

 

Руденко Ю.М.

Завдання і зміст краєзнавчої роботи в бібліотеках (ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», Кобиліна Л.В.). Узагальнення досвіду роботи у малій формі Квітень 2019 Руденко Ю.М.
Виховні заходи, масова робота з учнями (Шевченківський професійний аграрний ліцей, Коваль В.В.). Участь в обласному семінарі-практикумі 10.10.2018 Руденко Ю.М.
Інформаційна робота (ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти», Якімова В.О.). Підготовка матеріалів на конференцію Серпень 2018 Руденко Ю.М.
  Для методиста з видавничої діяльності у зареєстрованих виданнях НМЦ ПТО у Харківській області
1 Приділити більше уваги висвітленню таких тем на сторінках газети «Вісник профосвіти»:

Проведення нестандартних уроків виробничого навчання.

Виступ на інструктивно-методичній нараді за темою: «Зареєстровані видання НМЦ ПТО у Харківській області: ключові акценти, вектори розвитку» 25.06.2018 Яковенко О.В.
Методичні поради щодо підготовки до ЗНО. Підготовка статі у газету «Вісник профосвіти» Грудень 2018 Овсяннікова М.А.
Досвід роботи заступників з навчальної роботи (методистів) ЗПО. Узагальнити досвід роботи методиста Моряк Т.М. До 01.12.2018 Сологуб Н.Г.
Про стажування викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання. Підготовка методичних рекомендацій Березень 2018 Назарець З.О.
Використання інноваційних технологій Буклет щодо роботи в сервісі Googlе Квітень 2018 Липчанська Ю.О.
Методичні вказівки  щодо проведення ЛПР Підготовка методичних рекомендацій Травень 2018 Назарець З.О.
2 Відкрити нові рубрики на сторінках газети «Вісник профосвіти» Консультування щодо різноманітності подання матеріалів Протягом року Горєнкова О.І.
Поділитися