Моніторингові дослідження

 1. Науково-методична та навчальна робота з інформаційними службами ПТНЗ, комплектування інформаційного фонду центру:
 • моніторинг стану організації НТПІ, надання методичної допомоги в організації НТПІ, виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду в організації НТПІ;
 • комплектування, збереження, систематизація та облік фонду навчальних планів та програм, методичної літератури, фонду навчально-програмної документації ПТНЗ, фонду нормативно-технічної документації, навчальних матеріалів, матеріалів із передового педагогічного досвіду, фонду інформаційних та методичних матеріалів, фонду навчальних посібників із професій, які готують у ПТНЗ області;
 • моніторинг стану книгозабезпеченості навчального процесу ПТНЗ, організація роботи щодо виявлення потреб бібліотек ПТНЗ у навчальній та методичній літературі та складання замовлень на навчальну літературу спільно з методистами відповідних профілів;
 • організація передплати на періодичні видання, робота з фондом періодичних видань.

 

 1. Науково-методична та навчальна робота щодо організації комплектування бібліотек ПТНЗ навчальною літературою та іншими друкованими виданнями:
 • моніторинг стану бібліотечної роботи, надання методичної допомоги в організації бібліотечної роботи, виявлення, вивчення та узагальнення досвіду роботи кращих бібліотекарів ПТНЗ;
 • організація підвищення кваліфікації бібліотекарів ПТНЗ у формі стажування, семінарів-практикумів та шкіл досвіду бібліотечної роботи;
 • організація моніторингових обстежень стану бібліотечної та інформаційної роботи в ПТНЗ у формі оглядів, конкурсів, відвідувань, опитувань, анкетувань тощо;
 • поповнення, збереження, систематизація та облік фонду друкованих видань, створення довідково-пошукового апарату до цього фонду;
 • взаємодія з Методично-видавничим центром організації випуску та доставки освітянської літератури (м. Київ), КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» з питань комплектування підручниками з предметів загальноосвітньої підготовки;
 • створення методичних рекомендацій, розробок, буклетів із питань організації бібліотечної роботи в ПТНЗ;
 • підготовка інформаційних бюлетенів про нові надходження до ДІФу.

 

 1. Науково-методичне забезпечення впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес, створення єдиної бази даних щодо результатів моніторингових досліджень якості ПТО:
 • науково-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості ПТО;
 • моніторинг освітньо-кваліфікаційної та професійно-кваліфікаційної структури педагогічних кадрів відповідного фаху; проведення діагностичних обстежень, опитувань, анкетувань тощо;
 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів; відвідування уроків, екзаменів, заліків та інших заходів контролю, проведення обласних контрольних і перевірочних робіт, зрізів знань, олімпіад і подібних заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану організації навчально-виховної роботи, якості викладання предметів, форм і методів навчання; проведення діагностичних обстежень, анкетувань, відвідування уроків та позаурочних заходів, а також інших заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану навчально-матеріальної бази, інформаційно-методичного забезпечення ПТНЗ;
 • моніторинг стану методичної роботи в навчальних закладах, закріплених за методистом згідно з наказом по НМЦ ПТО у Харківській області; проведення діагностичних обстежень, опитувань, анкетувань, відвідування заходів методичного спрямування, методичних та педагогічних кабінетів, проведення інших заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану роботи з виявлення, вивчення, узагальнення, пропаганди і використання передового, перспективного та позитивного педагогічного досвіду (ППД), інноваційної діяльності у ПТНЗ області.

 

 1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ:
 • науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний та навчально-виробничий процес;
 • методичне забезпечення процесу створення зовнішнього та внутрішнього інформаційного середовища НМЦ ПТО у Харківській області та системи ПТО області;
 • створення єдиної бази даних щодо результатів моніторингових досліджень навчальних закладів системи ПТО на електронних носіях;
 • робота щодо накопичення і систематизації показників інформаційного, нормативного та довідкового фонду системи ПТО на електронних носіях;
 • ведення обліку ефективності використання інформаційних матеріалів на електронних носіях;
 • удосконалення форм і методів інформаційної роботи з використанням комп’ютерних технологій.

 

 1. Методичний, організаційний, технологічний супровід випуску зареєстрованих видань:
 • комплекс робіт, пов’язаних із випуском зареєстрованих видань НМЦ ПТО у Харківській області (пошук інформації для газети, створення текстових і фотоматеріалів, літературну обробку, редагування, коригування після набору та верстки, створення макета номера), відповідно до плану роботи;
 • своєчасна та якісна підготовка до випуску навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, буклетів, інших методичних та інформаційних матеріалів, підготовлених працівниками НМЦ ПТО у Харківській області;
 • збереження, систематизація та облік контрольних екземплярів всіх випущених матеріалів.

 

 1. Науково-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості ПТО, розроблення інструментарію, аналіз результатів, надання інформації керівникам ПТНЗ та органам управління освітою:
 • моніторинг стану організації навчально-виховної роботи, якості викладання предметів, форм і методів навчання; проведення діагностичних обстежень, анкетувань, відвідування уроків та позаурочних заходів, а також інших заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану навчально-матеріальної бази, інформаційно-методичного забезпечення ПТНЗ;
 • моніторинг стану методичної роботи в навчальних закладах; проведення діагностичних обстежень, опитувань, анкетувань, відвідування заходів методичного спрямування, методичних та педагогічних кабінетів, проведення інших заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану роботи з виявлення, вивчення, узагальнення, пропаганди і використання передового, перспективного та позитивного педагогічного досвіду педпрацівників ПТНЗ області.

 

 1. Організаційна та технічна підтримка проведення соціальних та психологічних досліджень у системі ПТО:
 • моніторинг сформованості психологічних, особистісних, навчальних та професійно значущих якостей учнів ПТНЗ, проведення відповідних заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану роботи психолого-педагогічної служби, форм і методів її роботи; проведення діагностичних обстежень, анкетувань, відвідування заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • моніторинг стану навчально-матеріальної бази, інформаційного забезпечення роботи психолого-педагогічної служби;
 • моніторинг освітньо-кваліфікаційної та професійно-кваліфікаційної структури кадрів практичних психологів ПТНЗ; проведення діагностичних обстежень, опитувань, анкетувань тощо;
 • розробка методичного апарату (рекомендацій, критеріїв, методичних розробок, інформаційно-методичних матеріалів тощо) для реалізації вищезазначених заходів, створення й організації роботи творчих груп із метою розробки такого апарату;
 • моніторинг стану роботи з виявлення, вивчення, узагальнення, пропаганди і використання передового, перспективного та позитивного досвіду роботи практичних психологів ПТНЗ; проведення діагностичних обстежень, опитувань, анкетувань тощо.

 

 1. Моніторинг якості професійної та загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ, результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників ПТНЗ:
 • методичний, технологічний та організаційний супровід зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників ПТНЗ;
 • проведення оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ на різних етапах навчання;
 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів; відвідування уроків, екзаменів, заліків та інших заходів контролю, проведення обласних контрольних і перевірочних робіт, зрізів знань, олімпіад і подібних заходів діагностичного та аналітичного спрямування;
 • науково-методична, науково-дослідна та експериментальна робота щодо моніторингової діяльності в системі ПТО, оформлення її результатів;
 • проведення практичних та семінарських навчальних занять із керівними та педагогічними працівниками ПТНЗ з питань моніторингу.
Поділитися