ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

10 Травня 2023

 

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СУМІЩЕНОЮ ПРОФЕСІЄЮ 7133 ШТУКАТУР, 7141 МАЛЯР, 7132 ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК

 

           10.05.2023 члени експертної комісії розпочали проведення комплексних кваліфікаційних завдань (далі – ККЗ) з професійно-теоретичної підготовки в ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області», в якому атестації підлягають професії: 7133 Штукатур, 7141 Маляр, 7132 Лицювальник-плиточник (за видом професійної підготовки – первинна професійна підготовка).

Здобувачі професійної освіти виконували ККЗ з професії 7141 Маляр 2 та 3 розрядів.

Відповідно до запропонованого варіанта щодо виконання виду роботи вони описували технологічну послідовність і методи контролю, обирали й економічно обґрунтовували необхідне обладнання, інструменти, матеріали, а також заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні роботи, виконували відповідні розрахунки витрат матеріалів.

Усі здобувачі професійної освіти виконали запропоновані завдання у відведений час. Члени експертної комісії розпочали перевірку завдань щодо визначення відповідності рівня професійної підготовки випускників ЗП(ПТ)О, їх уміння застосовувати набуті теоретичні знання при виконанні виробничих завдань.

 

 

Поділитися