ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

12 Травня 2023

ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СУМІЩЕНОЮ ПРОФЕСІЄЮ 7133 ШТУКАТУР, 7141 МАЛЯР, 7132 ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК

 

12.05.2023 члени експертної комісії продовжили проведення комплексних кваліфікаційних завдань (далі – ККЗ) з професійно-теоретичної підготовки в ДНЗ «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області», в якому атестації підлягають професії: 7133 Штукатур, 7141 Маляр, 7132 Лицювальник-плиточник (за видом професійної підготовки – первинна  професійна підготовка).

Здобувачі професійної освіти 20 осіб (15 офлайн і 5 онлайн) виконували ККЗ з професії 7133 Штукатур 3 (2-3) розрядів.

Кваліфікаційний іспит містив 120 завдань у Google формах закритого та відкритого типів різного рівня складності та охоплював зміст усіх професійних компетентностей/навчальних предметів.

Відповідно до форми тестового завдання здобувачі освіти обирали інструмент та матеріали для виконання певної технологічної операції, засоби індивідуального захисту штукатура, встановлювали відповідність: процесів підготовки поверхні в залежності від матеріалу основи, якості опорядження – від виду штукатурки; групування між властивостями розчинів і їх застосуванням; встановлювали причинно-наслідковий зв’язок щодо дотримання правил організації робочого місця; виконували завдання на обчислення кількості розчину та витрат матеріалів; складали послідовність: прийомів нанесення, розрівнювання та затирання розчину, виконання роботи відповідно різних видів поверхностей та штукатурки, приготування розчинів, дій у разі нещасних випадків.

Члени експертної комісії розпочали аналіз отриманих відповідей відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання та переведення балів банку завдань у 12-бальну шкалу для визначення рівня професійно-теоретичної підготовки випускників закладу освіти за професією 7133 Штукатур.

 

Поділитися