Перелік чинних нормативних документів зі стандартизації в галузі бібліотечної справи

1. ДСТУ 2392—94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — Вперше; чинний від 1995—01—01.

2. ДСТУ 2394—94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. — Вперше; чинний від 1995—01—01.

3. ДСТУ 2395—2000. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика (ГОСТ 30671—99) (ISO 5963:1985, ІDТ). — На заміну ДСТУ 2395—94; чинний від 2001—07—01.

4. ДСТУ 2398—94. Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення. — Вперше; чинний від 1995—01—01.

5. ДСТУ 3578—97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Вперше; чинний від 1998—01—01.

6. ДСТУ 3579–97. Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. — Вперше; чинний від 1998–01–01.

7. ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). — На заміну ДСТУ 3582—97; чинний від 2014—01—01.

8. ДСТУ 4031—2001. Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 5964:1985, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.24—90; чинний від 2002—01—01.

9. ДСТУ 4032—2001.Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 2788:1986, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.25—80; чинний від 2002—01—01.

10. ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ). — Вперше; чинний від 2005—07—01.

11. ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше; чинний від 2009—01—01.

12. ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88—2003, МОD). — Вперше; чинний від 2009—07—01.

13. ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90—2007, МОD). — Вперше; чинний від 2009—07—01.

14. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11—78); чинний від 2010—04—01.

15. ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80). — Чинний від 2014—07—01.

16. ДСТУ ISO 8459—1:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459—1:1988), ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

17. ДСТУ ISO 8459—2:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацювання замовлень (ISO 8459—2:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

18. ДСТУ ISO 8459—3:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленнями (ISO 8459—3:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

19. ДСТУ ISO 8459—4:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 8459—4:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—07—01.

20. ДСТУ ISO 8459—5:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 8459—5:2002, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—07—01.

21. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.1—84, ГОСТ 7.16—79, ГОСТ 7.18—79, ГОСТ 7.34—81, ГОСТ 7.40—82; чинний від 2007—07—01.

22. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9—95 (ИСО 214—76), ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.9—95; чинний від 2009—12—01.

23. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28—2002, ИСО 5426:83, ИСО 5426—2—96, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.28—80; чинний від 2004—07—01.

24. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав¬ничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.50—2002, ІDТ). — На заміну ГОСТ 7.50—90; чинний від 2007—07—01.

25. ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав¬ничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51—1998, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.51—84; чинний від 2004—07—01.

26. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав¬ничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59—2003 (ИСО 5963:85), ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.59—90; чинний від 2004—07—01.

27. ДСТУ ГОСТ 7.66:2009. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.66—92 (ИСО 5963:85), ІDТ). — Вперше; чинний від 2009—12—01.

28. ДСТУ ГОСТ 7.71—2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав¬ничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71—96 (ИСО 6862:96), ІDТ). — Вперше; чинний від 2004—07—01.

29. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав¬ничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80—2000, ІDТ). — Вперше; чинний від 2008—04—01.

30. ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав¬ничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87—2003, ІDТ). — Вперше; чинний від 2008—10—01.

31. ГОСТ 7.0—84. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения. — Взамен ГОСТ 7.0—77; введ. 01.01.86.

32. ГОСТ 7.12—93. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русскомязыке. Общие требования и правила. — Взамен ГОСТ 7.12—77; введ. 1995—07—01.

33. ГОСТ 7.14—84 (СТ СЭВ 4269—83). Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обменабиблио¬графическими данными на магнитной ленте. Структура записи. — Взамен ГОСТ 7.14—78; введ. 01.01.85.

34. ГОСТ 7.19—85 (СТ СЭВ 4283—84). Система стандартов по информации, библио-течному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библио-графическими данными на магнитной ленте. Содержание записи. — Взамен ГОСТ 7.19—79; введ. 01.01.86.

35. ГОСТ 7.20—2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. — Взамен ГОСТ 7.20—80, ГОСТ 7.41—82; введ. 2002—01—01.

36. ГОСТ 7.26—80. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Библиотечное дело. Основные термины и определения. — Впервые; введ. 01.01.82.

37. ГОСТ 7.29—80. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Предоставление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. — Впервые; введ. 01.01.82.

38. ГОСТ 7.30—80. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Предоставление греческого алфавита для обменаинформацией на магнитных лентах. — Впервые; введ. 01.01.82.

39. ГОСТ 7.47—84. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Коммуникативный формат для словарейинформационных языков и терминологических данных. Содержание записи. — Впервые; введ. 01.01.85.

40. ГОСТ 7.48—90. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения. — Впервые; введ. 01.01.91.

41. ГОСТ 7.52—85. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обменабиблиографическими данными на машиночитаемых носителях. Поисковый образ документа. — Впервые; введ. 01.07.86.

42. ГОСТ 7.55—99. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Основные положения. — Взамен ГОСТ 7.55—89; введ. 2001—07—01.

43. ГОСТ 7.61—90. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования. — Впервые; введ. 01.01.91.

44. ГОСТ 7.77—98. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-техническойинформации. Структура, правила использования и ведения. — Впервые; введ. 2000—01—01.

45. ГОСТ 7.78—99. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-скому делу. Издания. Вспомогательные указатели. — Впервые; введ. 2001—01—01.

Поділитися