ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва та ін. – Харків:Ранок, 2019. – 216 с. Завантажити
Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі: метод. посіб. / уклад.: О. В. Коган та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – 110 с. Завантажити
Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / Колупаєва А. А., Таранченко О. М. – Харків: Ранок, 2019. – 304 с. Завантажити
Навчання дітей із порушеннями зору: навчально-методичний посібник / Костенко Т. М., Гудим І. М. – Харків: Ранок, 2019. – 184 с. Завантажити
Навчання дітей із порушеннями слуху: навчально-методичний посібник / Кульбіда С. В. та ін. – Харків: Ранок, 2019. – 216 с. Завантажити
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку / навчально-методичний посібник / авт.: Чеботарьова О. В. та ін.– К., ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 88 с. Завантажити
Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. ред.Софій Н.З., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 66 с. Завантажити
Інклюзивна освіта: навчальний посібник. / Порошенко М.А. – Київ: ТОВ «Агентство»Україна», 2019. – 300 с. Завантажити
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання: навчальний посібник / [А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. – Полтава: ПУЕТ, 2018. – 261 с. Завантажити
Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: : навчально-методичний посібник / Миронова С.П. – Тернопіль: Астон, 2020 – 176 с. Завантажити
Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. Галенко. – Харків: Друкарня Мадрид, 2018. – 110 c. Завантажити
Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: навчально-методичний посібник. /Колупаєва А.А., Таранченко О.М. – К.: «АТОПОЛ», 2010. –  96 с. Завантажити
Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі: метод. посіб. / уклад.: О. В. Коган та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – 110 с. Завантажити
Інклюзивне навчання: інформаційний посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти / упорядники: Софій Наталія Зіновіївна, Найда Юлія Михайлівна – Київ: 2019. – 59 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами (вступ в інклюзію) / Л.Гупало, Р.Юськевич, – Львів: Навчально-методичний центр освіти м. Львова, 2013. – 31 с. Завантажити
Корекційно-розвивальні методики для роботи з дітьми з аутизмом: методичні рекомендації / укладачі: Литвяк Д.М., Зленко Л.О. – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2020. – 73 с. Завантажити
Кульбіда С.В. Кінетичні особливості української жестової мови / Ч. 1. – С.Кульбіда. – Жестівник української жестової мови : навчальний посібник. – К., 2017. – 38 с. Завантажити
Кульбіда С.В. Кінетичні особливості української жестової мови / Ч. 2. – С. Кульбіда. – Жестівник української жестової мови : навчальний посібник. – К., 2017. – 38 с. Завантажити
Кульбіда. С.В. Кінетичні особливості української жестової мови / Ч. 3. – С. Кульбіда. – Жестівник української жестової мови: навчальний посібник. – К., 2017. – 70 с. Завантажити
Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності/ Ольга Ферт – Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет педагогічної освіти, кафедра корекційної педагогіки та інклюзії, 2017. – 27 с. Завантажити
Поділитися