ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо:  методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. ‑ 20 с. Завантажити
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – 76 с. Завантажити
Google Sites (Сайти) як засіб узагальнення професійного досвіду педагогічного працівника: практичний посібник / К. Р. Колос. – Житомир : Видавництво «О. О. Євенок», 2016. – 99 с. Завантажити
Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 – 240 с. Завантажити
Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі: посібник. – Київ, 2020. – 125 с. Завантажити
Ефективні комунікації для освітніх управлінців: посібник. – Київ, 2019. – 72 с. Завантажити
Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020. Завантажити
Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти: посібник-путівник. – Київ. – 60 с. Завантажити
Розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації  [Електронне видання] / Осадчий І.Г – Дніпро: Середняк Т. К., 2019, – 73 с. Завантажити
Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с. Завантажити
Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти: рекомендації: [Електронне видання] / В.В. Громовий. – Дніпро: Середняк Т. К., 2019. – 87 с. Завантажити
Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації [Електронне видання] / Л. М. Бабченко. — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, – 21 с Завантажити
Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії: методичний посібник/ Ж. В. Федірко, Н. В. Дуняшенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 80 с. Завантажити
STEM-світ інноваційних можливостей: науково-методичний посібник / уклад.: Буряк О. О. та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – 64 c. Завантажити
Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті: навчально-методичний посібник / уклад.: Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. – Харків: Друкарня Мадрид, 2018. – 194 c. Завантажити
Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с. Завантажити
Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. – Київ, 2020 Завантажити
Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. – 2020. – 66 с. Завантажити
Завдання олімпіад предметів природничо-математичного циклу / укладач: Людмила Хлань. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинского», 2021. – 198 с. Завантажити
Сучасні методи групової роботи з учнями: науково-методичний посібник / укладачі: Буряк О. О., Кечик О. О. – Харків: Друкарня Мадрид, 2020. – 103 c. Завантажити
Збірник матеріалів «STEM-тиждень – 2020» / укладачі: Василашко І. П., Патрикєева О. О., Булавська Л.Г. – К.: Освіта, 2020. – 335 с. Завантажити
Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Лукіна Т.О. – Київ.: Педагогічна думка, 2020. –  230 с. Завантажити
Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій: методичні рекомендації / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 134 с. Завантажити
Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О.М. Онаць, Н.М. Островерхова, Л.М. Попович, М.Г. Шевцов – К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 96 с. Завантажити
Світлофор освітньої доброчесності для освітян. Як розпізнати корупцію, не доброчесність та неетичну поведінку в освіті. – Київ, 2020. – 51 с. Завантажити
Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с. Завантажити
Попередження насильства в закладах освіти: методичний посібник для педагогічних працівників. Видання друге, доповнене та оновлене. – Київ: Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 2020 Завантажити
Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с. Завантажити
Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с Завантажити
«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів. Практичне керівництво для навчальних закладів». Авторський колектив: Василашко І., Гущина Н., Демура О., Деркач Т., Зінченко А., Козловська Т., Патрикеєва О., Саприкіна М. – К.: Видавництво «Юстон», 2019 – 54 с. Завантажити
Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків. Навчально-методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М., Дацко О.В. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 200 с. Завантажити
Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с. Завантажити
Проєктна діяльність в освітньому процесі: сучасні підходи. Збірник матеріалів із досвіду роботи Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради Кіровоградської області / укладач Наумова М.Й.; за заг. ред. Жосана О.Е. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020 – 96 с. Завантажити
Духовно-моральне виховання особистості: теорія та практика: науково-методичний посібник / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Л. М. Михайлової. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019. – 250 с. Завантажити
Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників. –  #stop_sexтинг, 2020. – 34 с. Завантажити
Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна; за заг. ред. Л. М. Михайлової. – Сєвєродонецьк, 2020. – 194 с. Завантажити
Поділитися