Обласна науково-методична Інтернет-конференція

28 Січня 2021

27 січня 2021 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Харківській області проведено обласну науково-методичну Інтернет-конференцію для керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за темою: «Інтеграція в освіті як умова підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників», у якій зареєструвалися 139 представників ЗП(ПТ)О області.

У ході конференції обговорювалися питання щодо:

  • забезпечення умов для інтеграції, самореалізації та соціалізації учнів;
  • формування професійних компетентностей здобувачів освіти через міждисциплінарність в освіті та дуальну форму здобуття освіти, готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності;
  • упровадження наскрізних змістовних ліній як засобу інтегрування змісту навчальних предметів;
  • міжпредметних навчальних проєктів як форму реалізації інтегрованого навчання;
  • розвитку активних громадян;
  • реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності.

Робота Інтернет-конференції завершилася узагальненням інформації та наданням питань для обговорення.

Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції:

Акушко Л.В Барабаш Л.М Блінкова І.І Герасименко А.В Діденко О.В Дробна В.А Зайцева Л.Є Лихач В Мелешкова Л.І Назарець З.О Павленко О.В Пікалов О.О Сологуб Н.Г Сухілін В.В Сухілін М.В Юкляєвська Н.В Ярошенко Ю.О

Поділитися