Нормативно-правова база

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗМІСТУ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1.Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII (із змінами)

2.Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР (із змінами)

3.Закон України від 24.04.2022 № 2157-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти»

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА

1.Указ Президента України «Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів» від 28.12.2004 №1561/2004

2.Указ Президента України «Про Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів» від 28.12.2004 №1562/2004 (із змінами)

3.Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”» від 09.02.2016 №42/2016

4.Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 №286/2019

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20.01.1998 №65 (із змінами)

2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» від 17.08.2002 № 1135

3.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 11.09.2007 №1117

4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» від 27.08.2010 №784

5.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 №1341 (із змінами)

6.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013 №20 (із змінами)

7.Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них» від 22.07.2015 №645 (із змінами)

8.Постанова Кабінету “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 18.02.2016 р. № 148

9.Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної служби якості освіти України» від 14.03.2018 №168

10.Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 №800 (із змінами)

11.Постанова кабінету “Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти” від 21.08.2019 р. № 779

12.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти» від 04.12.2019 №1002

13.Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення  регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» від 14.12.2016 №994-р (із змінами)

14.Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року» від 28.12.2016 №1073-р (із змінами)

15.Розпорядження КМУ від 29.04.2022 №329-р «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів»

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та  МОНУ «Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» від 31.12.1998 №201/469

2.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти» від 20.06.2000 №225 (із змінами)

3.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 №522 (із змінами)

4.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток» від 10.12.2003 №811 (із змінами)

5.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 №419 (із змінами)

6.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства» від 10.07.2006 №527

7.Наказ МОНУ «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 №930 (із змінами)

8.Наказ МОНУ «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 13.10.2010 №947

9.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу» від 14.06.2012 №694 (із змінами)

10.Наказ МОНМтСУ «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 №1060 (із змінами)

Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013р. №466 (із змінами)

11.Наказ МОНУ «Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» від 15.05.2013 №511

12.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти» від 27.06.2013 №856 (із змінами)

13.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» від 25.10.2013 №1474 (із змінами)

14.Наказ МОНУ та Міністерства Юстиції України «Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу» від 19.12.2013 №1794/2691/5 (із змінами)

15.Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів» від 06.06.2014 №688

16.Наказ МОНУ «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» від 22.10.2014 №1195

17.Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка» від 02.04.2015 №387

18.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про електронний підручник» від 02.05.2018 №440 (із змінами)

19.Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі”  від 12.06.2018  № 631/1824/5

20.Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від 07.12.2018 №1369 (із змінами)

21.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» від 23.04.2019 №536

22.Наказ МОНУ «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641» від 29.07.2019 №1038

23.Наказ МОНУ «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» від 21.08.2019 №779

24.Наказ МОНУ «Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» від 23.10.2019 №1332

25.Наказ МОНУ “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти” від 28.12.2019 №1646

26.Наказ МОНУ від 26.03.2022 №273 «Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України»

27.Наказ МОНУ від 06.04.2022 №309 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 15 лютого 2022 року № 171»

28.Наказ МОНУ від 11.04.2022 №327 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2022 року № 481»

 

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1.Лист МОНУ «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480

2.Лист МОНУ “Щодо участі у експериментально-дослідній роботі всеукраїнського рівня” від 22.01.2019 3-63

3.Лист МОНУ «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіт у 2019/2020 навчальному році” від 16.08.2019 №1/9-523

4.Лист МОНУ «Щодо організації Всеукраїнських конкурсів фахової  майстерності  серед  здобувачів професійної освіти у  2019/2020 навчальному році” від 11.11.2019 №1/9-697

5.Лист МОНУ «Щодо оргацізації роботи творчих груп  із розроблення проектів Державних освітніх стандартів  професійної (професійно-технічної) освіти  з конкретних робітничих професій у 2020  році» від 6.12.2019 №5/653-19

6.Лист МОНУ від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу»

7.Лист МОНУ від 07.03.2022 № 5/136-22 «Про надання інформації щодо готовності закладів професійної (професійно-технічної) освіти розпочати освітній процес»

8.Лист МОНУ від 15.03.2022 № 1/3463-2022 «Про надання інформації»

9.Лист МОНУ від 17.03.2022 № 1/3479-22 «Про збереження місця навчання»

10.Лист МОНУ від 30.03.2022 № 1/3743-22 «Про формування замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»

11.Лист МОНУ від 03.04.2022 № 1/3853-22 «Щодо особливостей підготовки кваліфікованих робітників за професією «Водій автотранспортних засобів» під час воєнного стану»

12.Лист МОНУ від 07.04.2022 № 1/3952-22 «Про закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

13.Лист МОНУ від 08.04.2022 № 11/138-22 «Щодо виконання плану заходів»

14.Лист МОНУ від 13.04.2022 № 5/176-22 «Про інформування»

15.Лист МОНУ від 22.04.2022 № 1/4396-22 «Про освітні програми»

16.Лист МОНУ від 25.04.2022 № 1/4444-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти»

17.Лист Міністерства цифрової трансформації України від 15.04.2022 № 1/03-2-2856

18.Лист ХОВА від 11.05.2022 № 01-31/1073 «Про закінчення навчального року»

19.Лист Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України від 05.04.2022 № 02-093 щодо трудових відносин та оплати праці працівників освіти

20.Лист Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти від 28.04.2022 № 01-09/37 «Про організацію курсів підвищення кваліфікації у травні 2022 року»

21.Методичні рекомендації щодо розроблення концепції впровадження компетентнісного підходу до навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти

22.Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового 2022/23 навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Поділитися