Моніторинг підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій

Кожен педпрацівник охоплюється ними не рідше одного разу за п’ять років. Проходження курсів є необхідною умовою для атестації педагогів і визначення рівня їх професійної кваліфікації. З метою сприяння неперервному розвитку професійної компетентності та зростання фахової майстерності педагогічних працівників  ПТНЗ  області НМЦ ПТО у  Харківській  області здійснюється постійний  організаційно-методичний  супровід курсів підвищення кваліфікації. Усього у 2016/2017 н.р. пройшли курсове підвищення кваліфікації 478 педагогічних та керівних працівників ПТНЗ.

 

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ здійснювалось на базі Білоцерківського інституту неперервної освіти,  Української інженерно-педагогічної академії, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Харківської академії неперервної освіти, Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, Харківської гуманітарної педагогічної академії.

При Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою кваліфікацію 16  керівних та педагогічних працівників ПТНЗ, з них: 7 директорів, 7 заступників директорів, 2  методисти.

При Українській інженерно-педагогічній академії підвищили кваліфікацію 107 керівних та педагогічних працівників, з них: 2 директори,10 заступників директорів,49 майстрів виробничого навчання,38 викладачів предметів  професійно – теоретичної підготовки, 4 викладачі загальнопрофесійної підготовки, 3 методисти, 1 соціальний педагог.

При КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» пройшли курсове  підвищення кваліфікації 145 педагогічних працівників, з них: 123 викладачі предметів загальноосвітньої підготовки, 6  бібліотекарів, 2психологи,4 вихователі,10 керівників гуртків.

При Білоцерківському інституті неперервної освіти 200 педагогічних працівників з них 70 викладачів предметів  професійно-теоретичної підготовки, 109 майстрів виробничого навчання, 20 старших майстрів виробничого навчання, 1 викладач загальнопрофесійної підготовки.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ у 2016/2017 н.р  здійснювалось за  такими формами:

1.Очною  на базі Харківської академії неперервної освіти, ТОВ Центр охорони праці «Новатор сервіс» . За цією формою пройшли курси викладачі загальноосвітньої підготовки, керівники гуртків, бібліотекарі.

2.Очно-дистанційною (на Базі Центрального інституту післядипломної  педагогічної освіти, на базі Білоцерківського інституту неперервної освіти). За цією формою пройшли курси підвищення кваліфікації майстри виробничого навчання, старші майстри, викладачі професійно-теоретичної підготовки.

3.Очно-заочною( на базі  Української інженерно-педагогічної академії, Харківської академії неперервної освіти).

Майстри виробничого навчання ПТНЗ група ОД-І-13М навчались на базі ДПТНЗ «Центр професійно – технічної освіти№3 м. Харкова». Викладачі професійно-теоретичної підготовки на базі ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» група ОД-І-14В. Майстри виробничого навчання група ОД-ІІ-37М на базі ДЗО Центр професійно-технічної освіти №2 м. Харкова. Старші майстри на базі ПТНЗ Закарпатської області група ОД-ІІІ 47 Ст.М.

Поділитися