Моніторинг кадрового забезпечення

Вимоги до кваліфікації та компетентності сучасних педагогічних працівників ЗП(ПТ)О постійно підвищуються, значно розширюється необхідність формування такої особистості, яка може виконувати свої посадові обов’язки в динамічних умовах сучасної освіти. Компетентний педагог повинен не тільки професійно виконувати свої функціональні обов’язки, володіти сучасними інформаційними технологіями, а постійно підвищувати свій професійний рівень. Напрямки підготовки сучасного педагога тісно пов’язані з володінням відповідними педагогічними та технологічними процесами, вмінням працювати в освітньому середовищі, самостійно приймати рішення в нестандартних ситуаціях та неперервно підвищувати свій рівень кваліфікації. Педагогічний працівник, який має високий рівень майстерності, здатний підготувати кваліфікованого фахівця.

У 2018 році НМЦ ПТО у Харківській області продовжено роботу щодо моніторингу освітньо-кваліфікаційної та професійно-кваліфікаційної структури педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О.

У жовтні 2018 року були зібрані списки керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за структурованою формою, оновлена база кадрового забезпечення станом на 01.10.2018 за допомогою хмарних технологій на Google-Диску. Інформація корегувалась та редагувалась в онлайн-режимі.

Станом на 01.10.2018 в ЗП(ПТ)О Харківської області працює 1685 педагогічних та інших працівників, з них: 211 керівних та 42 бібліотечні працівники, 234 викладачі предметів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки, 326 викадачів предметів загальноосвітньої підготовки, 695 майстрів виробничого навчання, 47 вихователів, 27 практичних психологів, 22 соціальні педагоги, 81 інших категорій (керівники гуртків, дефектологи).

Дані щодо освітньо-кваліфікаційної та професійно-кваліфікаційної структури складу керівних та педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О у 2018 році подано у таблицях.

Під час проведення моніторингу кадрового складу було встановлено наявність вакансій.

Проаналізувавши стан кадрового забезпечення ЗП(ПТ)О у Харківській області, можна зробити висновок, що кількість педагогічних працівників поступово зменшується. Частково це пов’язано з модернізацією системи ПТО та зниженням престижності професії педагога.

Якщо проаналізувати кадровий склад в гендерному аспекті, ми побачимо, що у системі ПТО працює 76% жінок, і цей показник теж з кожними роком підвищується.

Педагоги підвищують свій кваліфікаційний рівень, стає більше педагогічних працівників, які мають вищу кваліфікаційну категорію та отримують педагогічні звання.

На сьогодні актуальним є питання планування, формування та постійного обліку структури кадрів, що дозволить визначити можливості кадрового складу та більш ефективно його використовувати.

Поділитися