Моніторинг атестації педпрацівників

Про підсумки проведення атестації

педагогічних працівників ПТНЗ у 2016/2017 н.р.

Типове положення про атестацію педагогічних працівників визначає поняття атестації, її мету, періодичність та обов’язковість.

Атестація – як система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання праці педагогічних працівників, яка довела свою необхідність та переважною більшістю педагогів сприймається як одна з реальних можливостей отримання об’єктивного визначення рівня своїх професійних досягнень.

Перелік документів нормативно-правового забезпечення організації та проведення атестації педагогічних працівників ПТНЗ

У 2016/2017 н.р. атестовано на відповідність займаній посаді 4 директори,
4 заступники директорів з навчально-виробничої роботи, 4 заступники директорів з навчально-виховної роботи, 1 заступник директора з виховної роботи, 1 заступник директора з виробничої роботи.

Так, за 4 роки (2014, 2017) атестовано на відповідність займаній посаді 50 директорів, 41 заступник директора з навчально-виробничої роботи, 29 заступників директорів з навчально-виховної роботи, 6 заступників директорів з навчальної роботи, 1 заступник директора з виховної роботи, 1 заступник директора з виробничої роботи.

Атестація керівних кадрів ПТНЗ

2014-2017 роки

Усього прийнято 401 рішення атестаційних комісій щодо атестації керівних та педагогічних працівників ПТНЗ, що становить 24,2% від загальної кількості педагогічних працівників (1670) та на 4% більше, ніж у минулому році.

ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ АТЕСТАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ ІІІ РІВНЯ

У 2017 році 148 педагогічних працівників (з урахуванням дублювання) атестовані атестаційною комісією ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Ухвалено 49 рішень щодо відповідності педагогічних працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії»  28 педагогічним працівникам.

Атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню
39 педагогічних працівників. Присвоєно педагогічне звання 20 педагогічним працівникам.

ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇЇ ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ АТЕСТАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ І РІВНЯ

Атестаційними комісіями І рівня атестовано 253 педагогічні працівники  ПТНЗ, із них прийнято 168 рішень про присвоєння більш високих кваліфікаційних категорій та встановлення тарифних розрядів, 85 рішень про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та встановленим розрядам (з урахуванням дублювання).

Атестовано 61 викладача предметів професійно-теоретичної підготовки:

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 18;
 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» – 15;
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» – 1;
 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» – 25;
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» – 1.

Атестовано 5 викладачів предметів загальнопрофесійної підготовки:

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 3;
 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» – 1;
 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» – 1.

Атестовано 39 викладачів предметів загальноосвітньої  підготовки:

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 13;
 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» – 13;
 • присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» – 13;

Атестовано 122 майстрів виробничого навчання:

 • відповідає раніше встановленому 9 тарифному розряду – 2;
 • відповідає раніше встановленому 10 тарифному розряду – 10;
 • відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду – 11;
 • відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду – 19;
 • встановлено 9 тарифний розряд – 2;
 • встановлено 10 тарифний розряд – 33;
 • встановлено 11 тарифний розряд – 29;
 • встановлено 12 тарифний розряд – 16.

Атестовано 3 практичних психологів:

 • присвоєна перша кваліфікаційна категорія – 2;
 • присвоєна друга кваліфікаційна категорія – 1.

Атестовано 5 методистів:

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 1;
 • присвоєна перша кваліфікаційна категорія – 3;
 • присвоєна друга кваліфікаційна категорія – 1.

Атестовано 9 керівників гуртків:

 • встановлено 9 тарифний розряд – 2;
 • відповідає раніше встановленому 10 тарифному розряду – 1;
 • встановлено 10 тарифний розряд – 5;
 • встановлено 11 тарифний розряд – 1.

Атестовано 2 бібліотекарів:

 • присвоєна друга кваліфікаційна категорія – 1;
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» – 1.

Атестовано 6 вихователів:

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» – 2;
 • присвоєна друга кваліфікаційна категорія – 4;

Атестовано 1 соціального педагога.

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 1.

 

 

Поділитися