Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки професій будівельної галузі

30 Березня 2020

Існують різні методи дистанційного професійного навчання: метод навчання за допомогою взаємодії здобувача професійної освіти з різними інформаційними ресурсами; метод індивідуалізованого викладання і навчання, метод взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. Засобами комунікації можуть служити Viber, Facebook, WhatsApp; сайти для обміну зображеннями; сайти для створення та обміну презентаціями, інструменти для спілкування наприклад, Skype. Матеріали для дистанційного навчання викладачі формують згідно з освітніми програмами, відповідно до СП(ПТ)О, розкриваючи зміст навчальних модулів; на кожному з рівнів засвоєння освітнього матеріалу можна проводити контроль навчальних досягнень у вигляді комп’ютерного тесту. Зміст навчальних модулів можна розкрити застосовуючи: інформаційні, навчальні, методичні (у текстовому вигляді), HTML-сторінки, гіперпосилання, презентації, відео лекцій тощо.

 Формами дистанційного навчання з предметів, наприклад, «Охорона праці», «Матеріалознавство», «Технологія» є: самопідготовка, відеоконференцїї, відеолекції, чат­заняття, веб­заняття тощо. Така різноманітність типів навчання дає змогу ефективно організувати освітній процес – акцентувати увагу учнів на питаннях предмета за конкретною професією, яку він здобуває, забезпечити зворотний зв’язок здобувача професійної освіти з викладачем за допомогою відео конференцій, платформи ZOOM, організувати обговорення складних професійних питань через Skype. Процес вивчення предметів доцільно організовувати за такою послідовністю:

  1. Ознайомлення з темою.
  2. Вивчення матеріалу
  3. Проміжний контроль: тематичний, модульний
  4. Робота над помилками
  5. Підсумковий контроль.

Детальна інформація розміщена у файлі для завантаження

Мтодичних рекомендацій щодо організації дистанційного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки професій будівельної галузі

 

Поділитися