Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

26 Березня 2020

Фізична культура

Навчальна програма з предмета «Фізична культура» побудована за модульною системою і містить інваріативну (обов’язкову) складову, до якої входять теоретико-методичні знання і загальна фізична підготовка (легка атлетика, спортивні ігри, гімнастика) та варіативну складову, яка включає модулі із різних видів спорту.

Змістовне наповнення предмета «Фізична культура» викладачі ЗП(ПТ)О формують самостійно з варіативних модулів. При цьому є обов’язковим включення тем теоретичної і загальнофізичної підготовок (ЗФП), передбачених програмою для певного курсу навчання до кожного варіативного модуля.

У зв’язку з тимчасовим переходом на дистанційне навчання викладачам пропонується один із варіантів організації роботи з фізичної культури в домашніх умовах.

Для всіх обраних модулів (практична робота):

 • згинання та розгинання рук в упорі (на підлозі юнаки); на опорі 50-60 см.- дівчата;
 • з положення сидячи руки з заду, піднімання ніг в кут з подальшим поверненням в початкове положення;
 • лежачи на животі, руки за головою, піднімання і опускання тулуба, прогинаючи спину;
 • лежачи на спині, згинання і розгинання ніг і тулуба із захватом руками гомілок;
 • нахил уперед з положення сидячи;
 • піднімання тулуба в сід за 30 сек.;
 • стрибки в гору з напівприсіду;
 • стрибки в довжину з місця;
 • присідання на одній нозі (з підтримкою);
 • підтягування у висі (хлопці); у висі лежачі – дівчата;
 • стрибки через скакалку.

Загальна фізична підготовка легка атлетика:

 • презентація (реферат, доповідь тощо) на теми: «Видатні спортсмени сучасності», «Параолімпійський рух в Україні на сучасному етапі»;
 • скласти комплекс вправ ранкової гімнастики з 8-10 вправ без предметів;
 • скласти комплекс вправ для розвитку швидкості;
 • скласти комплекс вправ для розвитку спритності;
 • скласти комплекс вправ швидкісно-силових якостей;

спортивні ігри:

 • презентація – «Основи здорового способу життя», «Олімпійський рух в Україні»;
 • за допомогою різних м’ячів скласти комплекс загально розвиваючих вправ (8-10);
 • придумати 3-4станції для колового тренування з м’ячем для розвитку швидкісно силових якостей;
 • скласти комплекс вправ (4-5) для формування і корекції постави;
 • вдосконалювати вправи з м’ячем (жонглювання, набивання тощо);

 гімнастика:

 • презентація – «Види загартування», «Олімпійська філософія»;
 • скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ із запропонованого інвентарю (на вибір) – 10-12 вправ;
 • підготувати та розучити комплекс вправ на розвиток гнучкості (з елементами акробатики);
 • підготувати та розучити комплекс вправ на розвиток координації рухів (з елементами акробатики);
 • комплекс вправ професійно-відновлювальної спрямованості.

Для самооцінювання учнями фізичного стану викладачам фізичної культури необхідно довести до відома учнів навчальні нормативи, які розроблені для певного курсу.

Згідно з методичними рекомендаціями, щодо вивчення загальноосвітніх предметів у 2019/2020 навчальному році уроки фізичної культури за своїм змістом і специфікою забезпечують рухову активність учнів і не вимагають надмірного розумового напруження, години їх проведення не враховуються при підрахунку гранично допустимого навантаження учнів.

Захист Вітчизни

Теоретичні теми є основою формування практичних навичок учнів під час вивчення предмета «Захист Вітчизни», тому під час дистанційного навчання викладачам пропонується скорегувати поурочно – тематичні плани, щоб учні самостійно в домашніх умовах могли опрацювати ту чи іншу теоретичну тему програми, вивчаючи відповідні параграфи електронних підручників – «Захист Вітчизни»; Гнатюк М.Р. – 2018 р. та «Захист Вітчизни»; Тернопіль, Астон; 2018 р.; Гарасимів І.М.

Якість засвоєння теми (теоретичні знання) можна перевірити за допомогою тестів, тестових завдань, тематичних карток, ребусів, електронних диктантів та інших дидактичних засобів.

Години практичних занять будуть відпрацьовані, наприклад, за рахунок теоретичних годин під час навчально-польових занять наприкінці вивчення повного курсу предмета «Захист Вітчизни».

Сухілін В.В.,096-818-25-85

Поділитися