Методичні рекомендації щодо дистанційного вивчення предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки

2 Квітня 2020

Епідеміологічна ситуація, яка склалася в Україні, заставила переглянути нас увесь інформаційно-методичний/дидактичний та навчальний матеріал, яким раніше педагоги користувалися при проведенні уроків загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О). Умови карантину змусили нас повністю перейти на дистанційну форму навчання.

Саме зараз усім учасникам освітнього процесу знадобились знання, вміння та навички використання інформаційних (хмарних) технологій в освітньому процесі. Перелік електронних сервісів для організації дистанційного навчання є досить великим. Міністерство освіти і науки України пропонує використовувати 14 із перевірених та загальнодоступних ресурсів дистанційного навчання (лист МОНУ від 26.03.2020 №1/9-177). До таких ресурсів відносяться: Moodle; Google Клас (Google CIassroom); Google Презентації         (Google Presentations); iLearn; Kahoot!; Edmodo; LearningApps.org; Stepik; OnlineTestPad; Месенджери Skype, Viber, WhatsApp, Zoom; Linoit; Padlet; Trello; Plickers.

Навчаючи здобувачів професійної освіти ми стикнулись з деякими проблемами. Першою була – визначення переліку веб-ресурсів, необхідних для забезпечення дистанційного навчання, а саме формування і використання єдиного освітнього інформаційного простору та забезпечення належного інформаційно-методичного супроводу процесу дистанційного опанування змістом уроків майбутніми кваліфікованими робітниками з кожного предмета. За короткий час викладачам необхідно було грамотно вибрати з існуючого інформаційного потоку потрібний матеріал, проаналізувати і вміло подати його в доступній формі здобувачам професійної (ПТ) освіти.

Другою стала проблема удосконалення необхідних умов для комунікації всіх учасників освітнього процесу за допомогою інформаційних технологій, середовища, що швидко змінюється (в ньому майже щодня з’являється щось нове). Створюючи відповідні умови для дистанційного навчання необхідно було також врахувати «цифрову нерівність», зокрема для тих, хто в даний час навчається дома в сільській місцевості, де не завжди якісний Інтернет.

Третьою проблемою є невисокий рівень інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, тобто уміння якісно використовувати інформаційні технології, а саме технічні засоби комунікації для передачі
інформації від педагога до здобувача професійної освіти за допомогою різноманітних форм і способів спілкування (вербальних, невербальних).

Четверта проблема – недосконала нормативно-правова база, застаріле Положення про дистанційне навчання, яке було затверджено в 2013 році (із змінами у 2015 році). Дане Положення не враховує всі виклики навчання в умовах карантину.

Стикаючись з цими проблемами педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О нелегко було визначитись з вибором ресурсів дистанційного навчання. Із великої кількості різноманітних організаційних форм (онлайн ресурсів) таких, як: онлайн-курси, онлайн-консультування, онлайн-тренінги, хакатони, вебінари, використання інтерактивних електронних підручників, електронних віртуальних лабораторій, електронних соціальних мереж, створення презентацій, платформ спілкування, віртуальних технопарків та інших, необхідно було вибрати таку форму, яка була б ефективною для навчання професії відповідного рівня кваліфікації.

Детальна інформація розміщена у файлі для завантаження.

Методичні рекомендації щодо дистанційного вивчення предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки

Поділитися