Методичні рекомендації НМЦ ПТО у Харківській області щодо організації дистанційного навчання

У Положенні про дистанційне навчання (далі – Положення), дистанційне навчання визначається як «індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» (Положення про дистанційне навчання, наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 (із змінами). Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у
таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи.
Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями дистанційно у
синхронному або асинхронному режимі.

Під час дистанційного навчання використовуються основні елементи:

 • дистанційні курси;
 • веб-сторінки й сайти;
 • електронна пошта;
 • форуми й блоги;
 • online-чати (Viber, Telegram);
 • теле- і відеоконференції;
 • віртуальні класні кімнати.

 Для забезпечення дистанційного навчання необхідні веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), які можуть містити:

 • мультимедійні лекційні матеріали; методичні рекомендації щодо їх
  використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх
  виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх
  використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів,
  тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тестування із
  перевіркою викладачем;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної
  дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

НМЦ ПТО у Харківській області для організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О рекомендує на сайті закладу розмістити розклад занять на період карантину.

Для організації роботи із здобувачами професійної освіти бажано обирати один або два загальнодоступних ресурси дистанційного навчання. Обрання такої кількості ресурсів не заплутає учнів та дасть їм змогу розібратись з методикою опанування усіх предметів на цьому ресурсі (ресурсах).

Для кожної групи/предмета створити папки або гіперпосилання на навчальний матеріал. Це можуть бути: лекції до уроків, презентації, завдання для здобувачів освіти, посилання на електронні версії підручників та он-лайн уроки (наприклад, канал YouTube), завдання для самостійного практичного виконання, відеоматеріали, тести для контролю навчальних досягнень тощо.

Для організації дистанційної комунікації існує багато
безкоштовних і відомих викладачеві Інтернет-платформ.

На сайті НМЦ ПТО у Харківській області було розміщено перелік перевірених та загальнодоступних ресурсів дистанційного навчання.

Переглянути перелік цих ресурсів та їх основне призначення з гіперпосиланням на них ви зможете за наведеним нижче посиланням.

Платформи для дистанційного навчання

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з предметів суспільно-гуманітарного циклу (історія України, всесвітня історія, громадянська освіта)

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки професій будівельної галузі

Організація дистанційного вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки з професій електротехнічного профілю

Організація дистанційного навчання здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з предметів професійно-теоретичної підготовки монтажно-будівельного профілю

Поділитися