Видано буклет «СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ»

11 Травня 2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Харківській області видано буклет «СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ».

 

Автор: Наталія КОХАНЕВИЧ, викладач ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище будівництва»

 

Даний випуск серії «З досвіду роботи» представляє сучасний інструментарій викладача професійно-теоретичної підготовки, який забезпечує у дистанційному навчанні використання усіх форм взаємодії учасників освітнього процесу та дає змогу здобувачам освіти самостійно долучатися до різних інформаційних джерел.

Використання педагогом дидактичних інтерактивних завдань, карт, тестів та відеороликів з опитуванням під час освоєння здобувачами освіти професій будівельного, будівельно-монтажного напрямку спрямовано на досягнення обов’язкових результатів навчання при реалізації компетентнісного підходу, особистісно-орієнтованої освіти, заснованої на ключових та професійних компетентностях, розвиток у здобувача професійної освіти вмінь: самостійно вивчати й оновлювати знання, вирішувати проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях, бути соціально-активною особистістю.

У буклеті продемонстровані дистанційні засоби навчання, що базуються на Інтернет-технологіях – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн-бібліотеки та традиційні друковані матеріали; пропонуються інноваційні технології навчання, інтерактивні методи, нестандартні форми проведення різних етапів уроку з метою формування в учнів навичок  практичного застосування набутих знань і вмінь.

 

Поділитися