НМЦ ПТО у Харківській області разом із педагогами ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» розробили Комплект навчально-методичних документів

18 Жовтня 2022

НМЦ ПТО у Харківській області разом із педагогами ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» розробили Комплект навчально-методичних документів з планування освітнього процесу на допомогу педагогам для навчання кваліфікованих робітників за професією: 7124 Столяр будівельний (рівень кваліфікації: столяр будівельний 3 (2-3)-го розряду) згідно із вимогами стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, до якого входять важливі складові для забезпечення ефективності освітнього процесу, серед яких:

  • приклади оформлення освітньої програми із зразками оформлення навчальної програми та навчально-тематичного плану з предмета,
  • зразки оформлення поурочно-тематичних планів;
  • навчально-тематичний план і програма з професійно-практичної підготовки перелік кваліфікаційних пробних робіт з професії  7124 Столяр будівельний;
  • критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів професійної освіти і критерії кваліфікаційної атестації;
  • перелік основних обов’язкових засобів навчання;
  • детальна програма виробничої практики на робочих місцях підприємств з професії;
  • зразок плану уроку виробничого навчання та ін.

Також розроблено освітній контент з предмета: «Технологія столярних робіт», в якому багато корисних дидактичних матеріалів та засобів навчання для проведення уроків і методичні рекомендації щодо формування ключових і професійних компетентностей у здобувачів ЗП(ПТ)О на уроках професійно-практичної підготовки за професією «Столяр будівельний».

Поділитися